bẹnh suy thận có mấy giai đoạn

Tìm hiểu những giai đoạn của bệnh suy thận

Suy thận (CKD) có tất cả 5 giai đoạn, được chia theo sự tổn thương của thận, từ thiệt hại rất nhẹ ở giai đoạn 1 để khi nặng nhất là suy thận giai đoạn 5. Các giai đoạn của...

Read More
thận quan trọng như thế nào

Thận quan trọng như thế nào đối với cơ thể?

Nhiều người đặt câu hỏi “Thận quan trọng như thế nào?”. hôm nay chúng tôi sẽ giải đáp câu hỏi này cho mọi người. [caption id="attachment_7365" align="aligncenter" width="500"] Thận quan trọng như thế nào?[/caption] Thận là một trong ngũ tạng,...

Read More