One Comment
  1. Hằng châu

    Xin hỏi là bài thuốc 17 vị trị đau thần kinh tọa có thể nấu thành dạng cao? Và xin chỉ cách chế biến. Cảm ơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *